Daggregn

Tankar -medan jag är här!

I huset med den blå dörren
bor en sällsam frid.
Hit går min längtan

När blicken vandrar över moderjorden
suger själen in kraft
känner vila
i det som sen barndomen är välbekant besjälat

Här är jag barnet
som vandrar i de gamles fotspår
Känner saknad och vemod
Känner stolthet och varm lycka

Tillhörighet viskar omgivningarna
när jag kommer

Eliqu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.