I huset med den blå dörren bor en sällsam frid. Hit går min längtan När blicken vandrar över moderjorden suger själen in kraft känner vila i det som sen barndomen är välbekant besjälat Här är jag barnet som vandrar i de gamles fotspår Känner saknad och vemod Känner stolthet och…