Det är idag jag borde sitta på Fjället. På toppen. Nära Himlen. En bit ovanför ”klingerriset” som stör möjligheten att se helheten och få överblick. Jag borde sitta där i stillheten tills friden tar över och jag har styrkan att gå ner till verkligheten igen. Fast riktigt så farlig är…