Som jag sagt flera gånger, så är jag i Bråttomlandet med en del livsfrågor. Tycker Gud ska svara snabbt och okomplicerat och visa vägen. Visa vägen precis som Ordet lovar att han ska göra. Jag vill att Gud ska svara med glasklara direktiv så jag slipper onödig oro och en…