Poesi

Han la en bukett
i hennes knä

Ängsblommor
långa gräs

Längtan och blåklockor

hopbundna

eliqu hösten 2019