behöver bryta rutinerknäcka hindrande grenarsom styr vägenin på utnötta rundorsenformiga slingor, igen och igenvarje gång jag lyckaskänns det som när vinddragetfrån ett nyöppnat fönsterplötsligt når ansiktetoch tung luft byts utmot frisk eliqu i april 2020........................................................................................................................ I min dator finns en mapp där jag samlar tankar. Eller kanske känslor. Både fina…