Har rotat i poesilådan. Där kan man se att livet rör sej mellan ljus och dunkel. Mellan glädje och värme och partier med ett innehåll som man inte riktigt kan förstå. Livet är nyanser på en färgskala. Toner från höga till låga. Från dur till moll. Pendlar mellan tro och…