Läste i Lukas evangelium här om dagen.  Läste kapitlet där Jesus b la pratar om såningsmannen. Om hur kornen kan hamna i olika jordmån och vad resultatet kan bli. Lite varierande kan man väl säja. Inte alltid helt lyckat heller. Den där liknelsen jag läst ett antal gånger och även…