Nyanserna var ton i ton. En fläkt av samma inre liv och tankesätt. En annan person men det kunde ha varit hon! En annan person som var så nära hennes eget jag, den hon var, när hon inte spelade roller. De där rollerna - som hon fått eller tagit. En…