Mitt i mörkretunder stjärnhimlentänker jag på löftenaoch troreliqu i april 2020